Şömine

PORTALİFT YAPI SİSTEMLERİ

Şömine; mekânları ısıtmak amaçlı alternatif bir ısınma gerecidir ve yapıların vazgeçilmez bir mimari yapı öğesidir. Yakılan ateşten çıkan duman düz bir baca sisteminin kurulması ile doğrudan dışarı atılmaktadır. Modern kültürde yapıların içlerinde yer alan şömineler en çok vakit geçirilen   alanlarda karşımıza çıksa da pek çok yerde ev dışında ya da avlularda dekoratif amaçlarla kullanıldığı görülmektedir.